ವಿಭಿನ್ನ ಲೈಂಗಿಕ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಜನನಾಂಗ ಬಾಡಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ

ಮಂಗಳವಾರ, 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2019 (08:06 IST)
ಬೆಂಗಳೂರು : ಪ್ರಶ್ನೆ : ನಾನು ವಿಭಿನ್ನ ಲೈಂಗಿಕ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ನನ್ನ ಜನನಾಂಗ ಬಾಡಿದಂತೆ ಆಗುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಶಿಶ್ನದ ಉದ್ದ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದೇ?




ಉತ್ತರ :  ಸಮಸ್ಯೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಶಿಶ್ನದಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಶಿಶ್ನ ಯಾವ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಆ ಭಂಗಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ವೆಬ್ದುನಿಯಾವನ್ನು ಓದಿ

ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿ ಲೈಂಗಿಕ ಸುಖಕ್ಕೆ ಈ ವಸ್ತುಗಳೇ ಮಾರಕ