ಒಳ ಉಡುಪುಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಖಲನವು ನನ್ನ ಯೋನಿಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ?

ಭಾನುವಾರ, 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2019 (09:30 IST)
ಬೆಂಗಳೂರು : ಪ್ರಶ್ನೆ : ನಾನು 20 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ. ನನ್ನ ಸಂಗಾತಿ ಮತ್ತು ನಾನು ಲೈಂಗಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆ ವೇಳೆ ನಾವು ಒಳ ಉಡುಪಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಒಳ ಉಡುಪುಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಖಲನವು ನನ್ನ ಯೋನಿಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೇ? ನಾನು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗುವ ಸಂಭವವಿದೆಯೇ?ಉತ್ತರ : ನೀವು ಒಳ ಉಡುಪಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ವೀರ್ಯವು ಯೋನಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದಕಾರಣ ನೀವು ಗರ್ಭ ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯ ವೇಳೆ ವೀರ್ಯವು ಯೋನಿಯೊಳಗೆ ಹೋಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ.

ವೆಬ್ದುನಿಯಾವನ್ನು ಓದಿ

ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿ ನನಗಿರುವ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಚಿಂತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ