Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia

ಚಕ್ಕುಲಿ

webdunia
ಅಧ್ಯಾಪಕ: ಭೂಮಿ ಯಾವ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆ?

ಪುಟ್ಟು: ಚಕ್ಕುಲಿಯಾಕಾರದಲ್ಲಿದೆ ಸಾರ್...

ಅಧ್ಯಾಪಕ: ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳು?

ಪುಟ್ಟು: ಒತ್ತಿದರೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ಹುಡಿಯಾಗಬಹುದು..

Share this Story:

Follow Webdunia Hindi