ಕೊಹ್ಲಿಯ ದೀಪಾವಳಿ ಧಮಾಕಾ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಆಡಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳ ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

Photo credit:Twitter

ಕೊಹ್ಲಿಯ ದೀಪಾವಳಿ ಧಮಾಕಾ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಆಡಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳ ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ಕೊಹ್ಲಿಯ ದೀಪಾವಳಿ ಧಮಾಕಾ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಆಡಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳ ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ಕೊಹ್ಲಿಯ ದೀಪಾವಳಿ ಧಮಾಕಾ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಕೊಹ್ಲಿಯ ದೀಪಾವಳಿ ಧಮಾಕಾ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಕೊಹ್ಲಿಯ ದೀಪಾವಳಿ ಧಮಾಕಾ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಕೊಹ್ಲಿಯ ದೀಪಾವಳಿ ಧಮಾಕಾ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಕೊಹ್ಲಿಯ ದೀಪಾವಳಿ ಧಮಾಕಾ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ

ಪಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಆಡಿದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳ ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ಆರು ತಂಡಗಳು ಯಾವುವು?

Follow Us on :-