ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ಆರು ತಂಡಗಳು ಯಾವುವು?

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಈ ಮೊದಲು ಆರು ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ತಂಡಗಳ ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

Photo credit:Twitter

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ಆರು ತಂಡಗಳು ಯಾವುವು?

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಈ ಮೊದಲು ಆರು ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ತಂಡಗಳ ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ಆರು ತಂಡಗಳು ಯಾವುವು?

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಈ ಮೊದಲು ಆರು ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ತಂಡಗಳ ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ಆರು ತಂಡಗಳು ಯಾವುವು?

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ಆರು ತಂಡಗಳು ಯಾವುವು?

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ಆರು ತಂಡಗಳು ಯಾವುವು?

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ಆರು ತಂಡಗಳು ಯಾವುವು?

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ಆರು ತಂಡಗಳು ಯಾವುವು?

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಈ ಮೊದಲು ಆರು ಬಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ತಂಡಗಳ ಫೋಟೋ ಗ್ಯಾಲರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿದೆ ಅವರದೇ ಫೇವರಿಟ್ ಮೆನು

Follow Us on :-