ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದ ಶೊಯೇಬ್ ಅಖ್ತರ್, ಅಫ್ರಿದಿ

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಬಳಿಕ ರನ್ ಮೆಷಿನ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಚುಟುಕು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ ಪಾಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾದ ಶೊಯೇಬ್ ಅಖ್ತರ್, ಶಾಹಿದ್ ಅಫ್ರಿದಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದ ಶೊಯೇಬ್ ಅಖ್ತರ್, ಅಫ್ರಿದಿ

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಬಳಿಕ ರನ್ ಮೆಷಿನ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಚುಟುಕು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ ಪಾಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾದ ಶೊಯೇಬ್ ಅಖ್ತರ್, ಶಾಹಿದ್ ಅಫ್ರಿದಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದ ಶೊಯೇಬ್ ಅಖ್ತರ್, ಅಫ್ರಿದಿ

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಬಳಿಕ ರನ್ ಮೆಷಿನ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಚುಟುಕು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ ಪಾಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾದ ಶೊಯೇಬ್ ಅಖ್ತರ್, ಶಾಹಿದ್ ಅಫ್ರಿದಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದ ಶೊಯೇಬ್ ಅಖ್ತರ್, ಅಫ್ರಿದಿ

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದ ಶೊಯೇಬ್ ಅಖ್ತರ್, ಅಫ್ರಿದಿ

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದ ಶೊಯೇಬ್ ಅಖ್ತರ್, ಅಫ್ರಿದಿ

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದ ಶೊಯೇಬ್ ಅಖ್ತರ್, ಅಫ್ರಿದಿ

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದ ಶೊಯೇಬ್ ಅಖ್ತರ್, ಅಫ್ರಿದಿ

ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಬಳಿಕ ರನ್ ಮೆಷಿನ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಚುಟುಕು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿ ಪಾಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಾದ ಶೊಯೇಬ್ ಅಖ್ತರ್, ಶಾಹಿದ್ ಅಫ್ರಿದಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಬಿಸಿಸಿಐನಲ್ಲಿ ಗಂಗೂಲಿ, ಜಯ್ ಶಾ ಆಡಳಿತ ಮುಂದುವರಿಕೆ

Follow Us on :-