ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹಳೇ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರೆಂದು ಗೊತ್ತೇ?

ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹಳೇ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರೆಂದು ಗೊತ್ತೇ?

ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹಳೇ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರೆಂದು ಗೊತ್ತೇ?

ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹಳೇ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರೆಂದು ಗೊತ್ತೇ?

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹಳೇ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಟಿ, ಗಾಯಕಿ ಸೋಫಿಯಾ ಹಯಾತ್. ಆದರೆ ಬಳಿಕ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ರೋಹಿತ್ ತಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದ ರಿತಿಕಾ ಸಜ್ ದೇ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು.

ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹಳೇ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರೆಂದು ಗೊತ್ತೇ?

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹಳೇ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಟಿ, ಗಾಯಕಿ ಸೋಫಿಯಾ ಹಯಾತ್. ಆದರೆ ಬಳಿಕ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ರೋಹಿತ್ ತಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದ ರಿತಿಕಾ ಸಜ್ ದೇ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು.

ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹಳೇ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರೆಂದು ಗೊತ್ತೇ?

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹಳೇ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಟಿ, ಗಾಯಕಿ ಸೋಫಿಯಾ ಹಯಾತ್. ಆದರೆ ಬಳಿಕ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ರೋಹಿತ್ ತಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದ ರಿತಿಕಾ ಸಜ್ ದೇ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು.

ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹಳೇ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರೆಂದು ಗೊತ್ತೇ?

ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹಳೇ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರೆಂದು ಗೊತ್ತೇ?

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಹಳೇ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಟಿ, ಗಾಯಕಿ ಸೋಫಿಯಾ ಹಯಾತ್. ಆದರೆ ಬಳಿಕ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ರೋಹಿತ್ ತಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದ ರಿತಿಕಾ ಸಜ್ ದೇ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು.

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ ಬೆಲೆ ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ..!

Follow Us on :-