ವಿಚ್ಛೇದನ ರೂಮರ್ ಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಇದೆಲ್ಲಾ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ. ನನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Photo credit:Twitter

ಕನ್ನಡ ಮೂಲದ ನಟ

ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಇದೆಲ್ಲಾ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ. ನನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀಕಾಂತ್-ಊಹಾ 25 ವರ್ಷದ ದಾಂಪತ್ಯ

ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಇದೆಲ್ಲಾ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ. ನನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ದಂಪತಿ

ಮಗನ ಸಿನಿಮಾ ಲಾಂಚ್ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ದಂಪತಿ

ಹಣಕಾಸಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಎಂದು ವದಂತಿ

ವದಂತಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಸುಳ್ಳು ಎಂದ ಶ್ರೀಕಾಂತ್

ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ವಿರುದ್ಧ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ದೂರು

ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಶ್ರೀಕಾಂತ್, ಇದೆಲ್ಲಾ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ. ನನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಜಿಎಫ್ ಸಮನಾದ ಕಾಂತಾರ

Follow Us on :-