ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ!

ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ತೆಲುಗಿನ ಲೈಕಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯಿದೆ.

Photo credit:Twitter

ವಿಕ್ರಾಂತ್ ರೋಣ ಬಳಿಕ ಸುದೀಪ್ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ

ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ತೆಲುಗಿನ ಲೈಕಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯಿದೆ.

ತೆಲುಗಿನ ಲೈಕಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ?

ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ತೆಲುಗಿನ ಲೈಕಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯಿದೆ.

ಸುದೀಪ್ 46 ನೇ ಸಿನಿಮಾ

ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚ

ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಘೋಷಣೆ?

ತೆಲುಗಿನಲ್ಲೂ ಕಿಚ್ಚನಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್

ಕಿಚ್ಚನ ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್

ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ತೆಲುಗಿನ ಲೈಕಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಿನಿಮಾವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯಿದೆ.

ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ವಿರುದ್ಧ ನೆಪೊಟಿಸಂ ಆರೋಪ

Follow Us on :-