ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ವಿರುದ್ಧ ನೆಪೊಟಿಸಂ ಆರೋಪ

ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ತಮ್ಮ ಟಗರು ಪಲ್ಯ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿರಲಿ ಪ್ರೇಮ್ ಪುತ್ರಿ ಅಮೃತಾಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನೆಪೊಟಿಸಂ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.

Photo credit:Twitter

ಡಾಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಟಗರು ಪಲ್ಯ

ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ತಮ್ಮ ಟಗರು ಪಲ್ಯ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿರಲಿ ಪ್ರೇಮ್ ಪುತ್ರಿ ಅಮೃತಾಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನೆಪೊಟಿಸಂ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.

ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ನಿರ್ಮಾಪಕ

ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ತಮ್ಮ ಟಗರು ಪಲ್ಯ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿರಲಿ ಪ್ರೇಮ್ ಪುತ್ರಿ ಅಮೃತಾಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನೆಪೊಟಿಸಂ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.

ನೆನಪಿರಲಿ ಪ್ರೇಮ್ ಪುತ್ರಿ ಅಮೃತಾ ನಾಯಕಿ

ನೆಪೊಟಿಸಂ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರ ಆರೋಪ

ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳು ಬೆಳಿಬೇಕ್ರಯ್ಯ ಎಂದು ಟಾಂಗ್

ಧನಂಜಯ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ

ನಿರ್ದೇಶಕ ಲೈಟ್ ಬಾಯ್ ಆಗಿದ್ದವರು ಎಂದ ಡಾಲಿ

ಡಾಲಿ ಧನಂಜಯ್ ತಮ್ಮ ಟಗರು ಪಲ್ಯ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿರಲಿ ಪ್ರೇಮ್ ಪುತ್ರಿ ಅಮೃತಾಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನೆಪೊಟಿಸಂ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ.

ನಾಯಿಯಿಂದ ಹರಿಪ್ರಿಯಾ-ವಸಿಷ್ಠ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ!

Follow Us on :-