ಮುಖ್ಯದ್ವಾರ ಶುಚಿಯಾಗಿರಬೇಕು

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಅದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಲಿದಾಡುತ್ತಿರಲು, ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆಯೇ ಬಾರದಿರಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ?

Photo credit:Facebook

ಪೂಜಾ ಕೋಣೆಯಿರಬೇಕು

ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವುದು ಮತ್ತು ಮನೆಯನ್ನು ಶುಚಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಲಿದುಬರುತ್ತಾಳೆ.

ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮನಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬೆಳೆಸಿ

ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಸಲು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.

ಲಾಕರ್ ಮುಂದೆ ಕನ್ನಡಿ ಇಡಿ

ಮನೆಯೊಳಗೆ ಅಕ್ವೇರಿಯಂ ಇರಲಿ

ಈಶಾನ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರದ ಮರವಿರಬೇಕು

ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ಕಾರಂಜಿ

ಮುರಿದ/ಚಲಾವಣೆಯಿರದ ಗಡಿಯಾರ ಬೇಡ

ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಸಲು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳು ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.

ವಿವಾಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಯಾವ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು?

Follow Us on :-