ಈರುಳ್ಳಿ ಕೊಳೆಯದಂತೆ ಇಡಲು ಟಿಪ್ಸ್

ಈರುಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತರಕಾರಿ. ಇದು ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ.

Photo Credit: Krishnaveni K.

ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಈರುಳ್ಳಿ

ಈರುಳ್ಳಿ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಕ್ಕೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಡುವುದೇ ತಲೆನೋವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು?

ಈರುಳ್ಳಿ ಕೊಳೆಯದಂತೆ ಬಹಳ ದಿನ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಟಿಪ್ಸ್.

ಗಾಳಿ ಆಡುವಂತೆ ಇಡಿ

ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಲ್ಲಿಡಲು ಹೋಗಬೇಡಿ

ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಣ ಹಾಕಿ

ದಪ್ಪ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಸ್ಟ್

ಸುಲಿದ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಫ್ರೀಜರ್ ನಲ್ಲಿಡಿ

ಈರುಳ್ಳಿ ಕೊಳೆಯದಂತೆ ಬಹಳ ದಿನ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಟಿಪ್ಸ್.

ಸಂಧಿತವಾತಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವ ಪಾನೀಯ

Follow Us on :-