ಬೆಲ್ಲ

ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ವೇಳೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆನೋವು ಇಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಡುವ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.

Photo credit: WD, facebook

ಎಳ್ಳಿನ ನೀರು

ಇದರಿಂದ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು. ಅತಿಯಾದ ಹೊಟ್ಟೆನೋವು, ಸೆಳೆತ, ವಾಂತಿ ಇತ್ಯಾದಿ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರುತ್ತದೆ.

ಗಸಗಸೆ ನೀರು

ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆ, ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕು ನೋಡೋಣ.

ನೆನೆಸಿದ ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ

ತುಪ್ಪ

ಜೀರಿಗೆ ನೀರು

ಬಾಳೆಹಣ್ಣು

ಅರಸಿನ ಬೆರೆಸಿದ ನೀರು

ಪೌಷ್ಠಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆ, ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕು ನೋಡೋಣ.

ಪ್ರಸವದ ನಂತರ ಸೇವಿಸಬೇಕಾದ ಆಹಾರಗಳು

Follow Us on :-