ಪ್ರಸವದ ನಂತರ ಸೇವಿಸಬೇಕಾದ ಆಹಾರಗಳು

ಪ್ರಸವದ ನಂತರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ದೇಹಾಯಾಸ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಹಾರವೂ ಮುಖ್ಯ.

Photo credit:Twitter, facebook

ಓಟ್ಸ್

ಡೆಲಿವರಿ ನಂತರ ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರ.

ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಗಳು

ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಸವದ ನಂತರ ದೇಹಾಯಾಸ ಕಳೆಯಲು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.

ಮೀನು

ಬೀಜಗಳು

ಮೊಟ್ಟೆ

ಪ್ರೊಟೀನ್ ಯುಕ್ತ ಆಹಾರ

ಚೆರಿ ಹಣ್ಣುಗಳು

ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಸವದ ನಂತರ ದೇಹಾಯಾಸ ಕಳೆಯಲು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನೋಡೋಣ.

ನೆನೆಸಿದ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಉಪಯೋಗವೇನು?

Follow Us on :-