ಯಶ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದ ಸಿಂಡ್ರೆಲಾ

ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸಿಂಡ್ರೆಲಾ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಾಗ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಫೋಟೋಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ರಾಧಿಕಾ ಆಕ್ಟೀವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ನಟಿಯ ಕ್ಯೂಟ್ ಫೋಟೋ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಯಶ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದ ಸಿಂಡ್ರೆಲಾ

ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸಿಂಡ್ರೆಲಾ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಾಗ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಫೋಟೋಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ರಾಧಿಕಾ ಆಕ್ಟೀವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ನಟಿಯ ಕ್ಯೂಟ್ ಫೋಟೋ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಯಶ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದ ಸಿಂಡ್ರೆಲಾ

ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸಿಂಡ್ರೆಲಾ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಾಗ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಫೋಟೋಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ರಾಧಿಕಾ ಆಕ್ಟೀವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ನಟಿಯ ಕ್ಯೂಟ್ ಫೋಟೋ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಯಶ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದ ಸಿಂಡ್ರೆಲಾ

ಯಶ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದ ಸಿಂಡ್ರೆಲಾ

ಯಶ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದ ಸಿಂಡ್ರೆಲಾ

ಯಶ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದ ಸಿಂಡ್ರೆಲಾ

ಯಶ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾದ ಸಿಂಡ್ರೆಲಾ

ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಸಿಂಡ್ರೆಲಾ ರಾಧಿಕಾ ಪಂಡಿತ್ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಗಾಗ ತಮ್ಮ ಹೊಸ ಫೋಟೋಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ರಾಧಿಕಾ ಆಕ್ಟೀವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ನಟಿಯ ಕ್ಯೂಟ್ ಫೋಟೋ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೆ ದುಬಾರಿ ಬಂಗಲೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಅಮಿತಾಭ್ ಬಚ್ಚನ್ : ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತ?

Follow Us on :-