ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ನಟಿ ಮಯೂರಿ?

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದಾಗ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ ಹೆಸರು ನಟಿ ಮಯೂರಿ ಅವರದ್ದು. ಪುಟಾಣಿ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡ್ಕೊಂಡಿರೊ ಈ ನಟಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.

google

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ನಟಿ ಮಯೂರಿ?

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದಾಗ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ ಹೆಸರು ನಟಿ ಮಯೂರಿ ಅವರದ್ದು. ಪುಟಾಣಿ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡ್ಕೊಂಡಿರೊ ಈ ನಟಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ನಟಿ ಮಯೂರಿ?

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದಾಗ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ ಹೆಸರು ನಟಿ ಮಯೂರಿ ಅವರದ್ದು. ಪುಟಾಣಿ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡ್ಕೊಂಡಿರೊ ಈ ನಟಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ನಟಿ ಮಯೂರಿ?

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ನಟಿ ಮಯೂರಿ?

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ನಟಿ ಮಯೂರಿ?

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ನಟಿ ಮಯೂರಿ?

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟ ನಟಿ ಮಯೂರಿ?

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪಟ್ಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದಾಗ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ ಹೆಸರು ನಟಿ ಮಯೂರಿ ಅವರದ್ದು. ಪುಟಾಣಿ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡ್ಕೊಂಡಿರೊ ಈ ನಟಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಎಂದು ಯಾರೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.

ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಹಸೆಮಣೆ ಏರಲಿದ್ದಾರೆ ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ

Follow Us on :-