ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?!

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ದಂಪತಿ ಮುಂಬೈನ ಜುಹುವಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಗೆ ಅವರು ಮಾಸಿಕ 2.7 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

Photo credit:Twitter

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಕೊಹ್ಲಿ

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ದಂಪತಿ ಮುಂಬೈನ ಜುಹುವಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಗೆ ಅವರು ಮಾಸಿಕ 2.7 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶ್ವದ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಕೊಹ್ಲಿ

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ದಂಪತಿ ಮುಂಬೈನ ಜುಹುವಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಗೆ ಅವರು ಮಾಸಿಕ 2.7 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ನಟಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ

ಕೊಹ್ಲಿ ನೆಟ್ ವರ್ತ್ 1000 ಕೋಟಿ

ಹಲವು ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸಿರುವ ಕೊಹ್ಲಿ

ಜುಹುವಿನಲ್ಲಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಬಾಡಿಗೆಗೆ

2.7 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಾಡಿಗೆಯ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ದಂಪತಿ ಮುಂಬೈನ ಜುಹುವಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಗೆ ಅವರು ಮಾಸಿಕ 2.7 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕಿವೀಸ್ ಸರಣಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಹೇಗೆ?

Follow Us on :-