ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ವುಡ್ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಇಶಾನ್

ರೇಮೋ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಶಾನ್. ಸಿನಿಮಾ ಕುಟುಂಬದಿಂದಲೇ ಬಂದ ಇಶಾನ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಅವರ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.

Photo credit:Twitter

ಸಿನಿಮಾ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ಇಶಾನ್

ರೇಮೋ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಶಾನ್. ಸಿನಿಮಾ ಕುಟುಂಬದಿಂದಲೇ ಬಂದ ಇಶಾನ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಅವರ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಕ್ರೇಜಿಸ್ಟಾರ್ ನಿಂದ ಸಿಕ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ

ರೇಮೋ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಶಾನ್. ಸಿನಿಮಾ ಕುಟುಂಬದಿಂದಲೇ ಬಂದ ಇಶಾನ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಅವರ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಉದ್ದ ಕೂದಲಿನ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಹೀರೋ

ರೇಮೋದಲ್ಲಿ ಆಶಿಕಾಗೆ ನಾಯಕ

ರೇಮೋದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅವತಾರ

ನ.25 ಕ್ಕೆ ರೇಮೋ ರಿಲೀಸ್

ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿರುವ ನಟ

ರೇಮೋ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಶಾನ್. ಸಿನಿಮಾ ಕುಟುಂಬದಿಂದಲೇ ಬಂದ ಇಶಾನ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. ಅವರ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಲುಕ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ವೈಷ್ಣವಿ ಗೌಡ ಎಂಗೇಜ್ ಮೆಂಟ್?

Follow Us on :-