ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ವೇಳೆ ಉರಿಯಲು ಕಾರಣಗಳು

ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಉರಿ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು. ಮೂತ್ರಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ವಿಸರ್ಜಿಸಿದ ನಂತರ ಉರಿಯಲು ಕಾರಣಗಳು ಏನಿರಬಹುದು ನೋಡೋಣ.

credit: social media

ಮೂತ್ರನಾಳದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಉಂಟಾದಾಗ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ವೇಳೆ ಉರಿಯಾಗಬಹುದು.

ಲೈಂಗಿಕ, ಗುಪ್ತಾಂಗ ರೋಗಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೂತ್ರಿಸುವಾಗ ಉರಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.

ಅತಿಯಾಗಿ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಆಗಬಹುದು

ಮೂತ್ರನಾಳ ಅಥವಾ ಮೂತ್ರದ ಸೋಂಕು ಇದ್ದಾಗ ಉರಿ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯಬತೆಯಿದೆ.

ಕೆಲವೊಂದು ಔಷಧಿ ಅಥವಾ ಗುಳಿಗೆ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮವಾಗಬಹುದು

ಮೂತ್ರನಾಳದಲ್ಲಿ ಗಡ್ಡೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾದಾಗ ಉರಿ ಅನುಭವವಾಗಬಹುದು.

ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಡಮಾಡದೇ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಬೇಕು.

ಮೂಲಂಗಿ ಜೊತೆ ಮೊಸರು ಸೇವನೆಯ ಲಾಭಗಳು

Follow Us on :-