‘ನಾನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಗರ್ಲ್’ಎಂದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ

ಬಂಗಾರ ಬಣ್ಣದ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಧರಿಸಿರುವ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ಆ ಫೋಟೋವನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ‘ನಾನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಗರ್ಲ್’ ಎಂದು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ಕರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

‘ನಾನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಗರ್ಲ್’ಎಂದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ

ಬಂಗಾರ ಬಣ್ಣದ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಧರಿಸಿರುವ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ಆ ಫೋಟೋವನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ‘ನಾನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಗರ್ಲ್’ ಎಂದು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ಕರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

‘ನಾನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಗರ್ಲ್’ಎಂದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ

ಬಂಗಾರ ಬಣ್ಣದ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಧರಿಸಿರುವ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ಆ ಫೋಟೋವನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ‘ನಾನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಗರ್ಲ್’ ಎಂದು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ಕರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

‘ನಾನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಗರ್ಲ್’ಎಂದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ

‘ನಾನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಗರ್ಲ್’ಎಂದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ

‘ನಾನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಗರ್ಲ್’ಎಂದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ

‘ನಾನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಗರ್ಲ್’ಎಂದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ

‘ನಾನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಗರ್ಲ್’ಎಂದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ

ಬಂಗಾರ ಬಣ್ಣದ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಧರಿಸಿರುವ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ಆ ಫೋಟೋವನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ‘ನಾನು ಗೋಲ್ಡನ್ ಗರ್ಲ್’ ಎಂದು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ಕರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು, ಆತಂಕಗೊಂಡ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು

Follow Us on :-