ವಿರಾಟ್ ಪತ್ನಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಬಳಿ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತೆ ಗೊತ್ತಾ?

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಪತ್ನಿ, ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡಾ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿಯೇನಲ್ಲ. ಆಕೆಯ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 255 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗೂ ಅಧಿಕ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಜಾಹೀರಾತು, ನಿರ್ಮಾಣಗಳಲ್ಲೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Twitter

ವಿರಾಟ್ ಪತ್ನಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಬಳಿ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತೆ ಗೊತ್ತಾ?

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಪತ್ನಿ, ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡಾ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿಯೇನಲ್ಲ. ಆಕೆಯ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 255 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗೂ ಅಧಿಕ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಜಾಹೀರಾತು, ನಿರ್ಮಾಣಗಳಲ್ಲೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿರಾಟ್ ಪತ್ನಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಬಳಿ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತೆ ಗೊತ್ತಾ?

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಪತ್ನಿ, ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡಾ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿಯೇನಲ್ಲ. ಆಕೆಯ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 255 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗೂ ಅಧಿಕ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಜಾಹೀರಾತು, ನಿರ್ಮಾಣಗಳಲ್ಲೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿರಾಟ್ ಪತ್ನಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಬಳಿ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತೆ ಗೊತ್ತಾ?

ವಿರಾಟ್ ಪತ್ನಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಬಳಿ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತೆ ಗೊತ್ತಾ?

ವಿರಾಟ್ ಪತ್ನಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಬಳಿ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತೆ ಗೊತ್ತಾ?

ವಿರಾಟ್ ಪತ್ನಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಬಳಿ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತೆ ಗೊತ್ತಾ?

ವಿರಾಟ್ ಪತ್ನಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಬಳಿ ಎಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತೆ ಗೊತ್ತಾ?

ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಪತ್ನಿ, ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡಾ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿಯೇನಲ್ಲ. ಆಕೆಯ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 255 ಕೋಟಿ ರೂ. ಗೂ ಅಧಿಕ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟನೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಜಾಹೀರಾತು, ನಿರ್ಮಾಣಗಳಲ್ಲೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆಗೆ ಇರುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು?

Follow Us on :-